Skip to the content

Gokce Phillips,The Founder of Projesium,Made a Speech in Turkey Innovation Week

Turkey Innovation Week organized by the Turkey Exporters Assembly in coordination with the Ministry of Commerce was held on 3-4 May 2019.

Gokce Phillips,the founder of Projesium,made a speech at this important event.She gave examples of the operational or systematical errors in central systems and their loss of data.He explained how blockchain technology finds solutions to these problems and how the states are working on blockchain

The speech was moderated by Prof.Dr.Emre Alkin.Also,Engin Çağlar who is World Innovation Forum ambassador and IBM Turkey Country Technical Leader Sevilay Kurt made their speeches.

 

T.C.Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası 3-4 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Projesium kurucusu Gökçe Phillips de bu önemli etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi.Konuşmasında, merkezi sistemlerdeki operasyonel ya da sistemsel hatalara ve bunların veri kaybına yol açması ile ilgili örnekler vererek,blockchain teknolojisi'nin bu sorunlara nasıl çözümler ürettiğini ve devletlerin günümüzde blockchain konusunda yaptığı çalışmalara değindi.Phillips ayrıca,kripto paraların günlük hayatımıza gelişinden de bahsetti.

Prof.Dr.Emre Alkin'in moderatörlüğünde gerçekleşen konuşmada Gökçe Phillips ile birlikte World Innovation Forum elçisi Engin Çağlar ve IBM Türkiye Ülke Teknik Lideri Sevilay Kurt da konuşmalarını gerçekleştirdi.

comments powered by Disqus

Contact Us

Phone: +90 (0) 541 7979 570
Email: info@projesium.com

Contact Us

Contact us today to discuss how we can fulfill your needs.